Svenska English

Vision

Vanaheim AB ska genom ett systematiskt målinriktat arbete bygga och utveckla ett företag som på marknaden skall kännetecknas av erfarenhet, kompetens och god kvalitet. Vanaheim är en lärande organisation där alla medarbetare kan ta ansvar för sitt arbete och sin utveckling och agera därefter.
 
Vår vision är att verksamheten skall präglas av:
 
  • Öppenhet
  • Ärlighet
  • Ansvar
  • Samarbete
  • Arbetsglädje