Svenska English

Våra tjänster

Vi arbetar med driftskompatibilitet på Europas järnvägar
Vanaheim AB har lång erfarenhet av kontrolluppdrag i Sverige, Finland, Norge, Polen, Estland och Lettland. Vår verksamhet baseras på ett unikt kunnande inom järnvägsområdet.
 
Vanaheim AB samarbetar med Infracert TSI i bedömningsarbete. Godkännande av slutrevisionsrapporter och utfärdande av certifikat genomförs av Infracert TSI. Vanaheims medarbetare deltar med sin höga kompetens och mångåriga erfarenhet av såväl svensk som utländsk järnväg.          
.