Svenska English

Våra tjänster

Vi säkrar driftskompatibilitet på Europas järnvägar

Vanaheim AB;s affärsidé är att utföra kontrolltjänster vid godkännande av järnväg och erbjuda projekt- och beslutsstöd för statliga verk, kommuner, landsting och större företag i Europa. Vårt metodiska systemarbete och våra erfarna och kvalificerade medarbetare säkerställer hög kvalitet i genomförandet.

Vår verksamhet baseras på ett unikt kunnande inom tillverkning och byggnation av järnväg.
Vanaheim AB är som enda svenska företag registrerat som Anmält Organ (Notified Body) enligt EG-direktiven för järnväg av SWEDAC hos EG-kommissionen. Vanaheim AB har registrerats som NB 1807 den 21/12 2006. Vårt uppdrag är att kontrollera att alla delar av det transeuropeiska järnvägssystemet följer EG-direktivens tekniska specifikationer för driftskompatibilitet, TSD.

Vår största resurs är våra medarbetare med hög kompetens. Samtliga med mångårig erfarenhet av såväl svensk som utländsk järnväg.