Svenska English

Assessor Nationellt

Vanaheim AB har kompetens och accept att utföra assessorsuppdrag i Sverige enligt Trafikverkets gällande föreskrifter samt Teknisk säkerhetsstyrning signal BVF544.94001 samt Teknisk säkerhetsstyrning banöverbyggnad BVF1540-94001. Vi har också erfarenhet av assessorsuppdrag åt Storstockholms lokaltrafik enligt föreskrift Övergripande säkerhetsstyrning, säkerhetsstyrning för arbetet med signalanläggningar SÄK-0410.

I Norge är vi accepterade av Statens Jernbanetilsyn att utföra assessorsuppdrag enligt Jernbaneinfrastrukturforskriften FOR 2011-04-11 nr. 388.


Noterbart är att ovan nämnda förskrifter följer de internationella standarderna enligt CENELEC;
  • EN 50126 Järnvägsanläggningar - Specifikation av tillförlitlighet, funktionssannolikhet, driftsäkerhet, tillgänglighet, underhållsmässighet och säkerhet, RAMS
  • EN 50128 Järnvägsanläggningar - Programvara för järnväg och skyddssystem
  • EN 50129 Järnvägsanläggningar - Dataöverföring och järnvägsstyrning - Elektroniskt signalsystem av betydelse för säkerheten

Samtliga uppdrag utfört av Vanaheim AB kvalitetsäkras och interngranskas enligt Vanaheim AB´s Kvalitetssystem. Tillvägagångssättet och dess implementering i Vanaheim AB´s organisation är granskade och godkända av den svenska ackrediteringsmyndigheten SWEDAC.