Svenska English

Klagomål eller överklaganden

Klagomål
Om du som kund eller uppdragsgivare till Vanaheim vill framföra ett formellt klagomål på vårt arbete, exempelvis på något beslut i ditt projekt, ber vi er kontakta oss via telefon eller e-mail. Framför gärna klagomålet så utförligt som möjligt med referens till projektet ifråga. Vanaheim registrerar klagomålet och återkommer med svar så fort som möjligt. Om vår utredning visar att klagomålet är berättigat så åtgärdar vi givetvis problemet på ett så tillfredställande sätt som möjligt för båda parter.
 
Överklagande vid modul B
Om du som kund eller uppdragsgivare till Vanaheim anser att vi fattat ett felaktigt beslut i ditt projekt är det möjligt att överklaga beslutet.
I samband med att vi tagit beslut i ett projekt som har påverkan för dig som kunds eller uppdragsgivares situation, exempelvis utfärdandet av kontrollintyg eller försäkran om överensstämmelse, ber vi er kontakta oss via telefon eller e-mail.

Swedac
Om du inte är nöjd med hanteringen från Vanaheim AB av ert klagomål eller överklagan du vända dig till Swedac med ett formellt klagomål.
 
Har du synpunkter, klagomål eller vill lämna in en överklagan ber vi er kontakta Vanaheim, antingen på telefon: +46708744487 eller på e-post: info@vanaheim.se