Svenska English

CSM-RA

Kommissionens förordning EU nr 402/2013 av den 30 april 2013 om antagande av en gemensam säkerhetsmetod för riskvärdering och riskbedömning ställer krav på att den entitet, förslagsställaren, som önskar genomföra en förändring av driftsförhållandena i järnvägssystemet eller introducera nytt material som medför nya risker för infrastruktur eller verksamheter värderar förändringens konsekvenser för järnvägssystemets säkerhet.

Väsentliga förändringar kräver en tillämpning av förordningen rörande gemensamma säkerhetsmetoder (CSM).

Vanaheim AB utför, för kunds räkning, dessa utvärderingar av väsentliga ändringar och dess acceptans med hjälp av de principer som förordningen beskriver; tillämpning av vedertagen praxis, en jämförelse med likvärdiga delar av järnvägssystemet, en uttrycklig riskuppskattning. 

Vanaheim AB är ackrediterade av SWEDAC som oberoende bedömare.

Som oberoende bedömningsorgan kan Vanaheim AB utföra en undersökning baserat på förslagsställarens bevisning för att avgöra ifall den föreslagna förändringen leder till ett system som uppfyller säkerhetskraven.

På Vanaheim arbetar vi med väl vedertagna företagsrutiner och med hjälp av den mångåriga erfarenhet våra medarbetare besitter inom järnvägen gör att Vanaheim är det trygga valet för er i ert projekt för att utföra och vägleda er rätt!

Vill ni veta mer om hur Vanaheim kan bidra och stödja er i ert projekt :
Kontakta Pär Johansson på telefon 070 874 4487 eller e-post par.johansson@vanaheim.se