Svenska English

Om företaget

Vi säkrar driftskompatibilitet på Europas järnvägar

Vanaheim AB är ett registrerat Anmält Organ med lång erfarenhet av kontrolluppdrag i Sverige, Finland och Norge.

Företaget är organiserat inom två affärsområden, med projektstöd, revisioner och kontrollfunktioner som gemensamma nämnare. Vår verksamhet baseras på ett unikt kunnande inom järnvägsområdet.

Våra medarbetare har hög kompetens med mångårig erfarenhet av såväl svensk som utländsk järnväg.