Svenska English

Märkesskydd

Generellt om märkning

Varje intyg skall förses med Vanaheims stämpel enligt nedan.

Märkningen utgår från standardstämpel med justering av text i stämpelns omkrets (grönt område)  och dess diagonal som anger ackrediteringsnummer eller NoBo nummer.

 
Märkning av certifikat enligt 2008/57

Märkning av mellanliggande konstruktionskontrollintyg och utfärdande av EG-kontrollintyg skall följa RFU- krav/Ref. 7 – 9/ samt förses med vår stämpel.