Svenska English

Certifiering av driftskompatibilitets-
komponenter och delsystem

Direktiv och moduler

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/797 av den 11 maj 2016 om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom Europiska unionen


Kommissionens Beslut 2010/713/EU av den 9 november om moduler för förfarandena för bedömning av överensstämmelse, bedömning av lämplighet för användning och EG-kontroll som ska användas i de tekniska specifikationer för driftskompatibilitet som antas i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG
  

  
  
  
  

Beskrivning av certifiering av driftskompatibilitetskomponenter och delsystem i Europeisk järnvägssystem
 
Allmänt
Infracert TSI har sitt huvudkontor i Warszawa och är ackrediterat som Notified Body, NoBo (NB2738) och som Independent Assessment Body, AsBo (AK034) inom alla områden inom järnvägssektorn.
 
Genomförandet av EG-kontroll (Certifiering)
Genomförande sker huvudsakligen i tre steg,
  • Konstruktionskontroll
  • Produktkontroll
  • Utfärdande av EG-kontrollintyg (Certifikat)
För moduler med krav på certifiering av kvalitetsstyrningssystem tillkommer ytterligare ett steg
  • Godkännande och övervakning av kvalitetsstyrningssystem.