Svenska English

Certifiering av driftskompatibilitets-
komponenter och delsystem

Direktiv och moduler

Direktiv 2008/57/ av den 17 juni 2008 om driftskompabiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen

 
Moduler i TSD som tillämpas efter 2011-01-01
 • Modul CD. Överensstämmelse med typ som grundar sig på kvalitetsstyrningssystemet i tillverkningsprocessen.
 • Modul CH. Överensstämmelse som grundar sig på ett fullständigt kvalitetsstyrningssystem.
 • Modul CH1. Överensstämmelse som grundar sig på ett fullständigt kvalitetsstyrningssystem och konstruktionskontroll.
 • Modul SD. EG-kontroll som grundar sig på kvalitetsstyrningssystemet i tillverkningsprocessen.
 • Modul SH1. EG-kontroll som grundar sig på ett fullständigt kvalitetsstyrningssystem och konstruktionskontroll.
Moduler i TSD som tillämpas före 2011-01-01
 • Modul D: System för kvalitetsstyrning av produktionen.
 • Modul H1: Fullständigt kvalitetsstyrningssystem.
 • Modul H2: Fullständigt kvalitetsstyrningssystem med kontroll av konstruktionen.
 • Modul SD: System för kvalitetsledning av produktionen.
 • Modul SH2: Fullständigt kvalitetsstyrningssystem med kontroll av konstruktionen.
  

  
  
  
  

Beskrivning av certifiering av driftskompatibilitetskomponenter och delsystem i Europeisk järnvägssystem
 
Allmänt
Vanaheim AB är ackrediterad av SWEDAC för certifiering av delsystem och driftskompatibilitetskomponent i det Europeiska järnvägssystemets direktiv 2008/57/EG. Certifieringen inkluderar bedömning av överensstämmelse och lämplighet för användning i enlighet med kraven i TSD "Tekniska Specifikationer för Driftskompatibilitet".

Vanaheims områden för certifiering av olika TSD och moduler anges på hemsidans flik "Ackreditering".
Certifieringen utförs efter krav i TSD och enligt av kunden vald modul.

 
Genomförandet av EG-kontroll (Certifiering)
Genomförande sker huvudsakligen i tre steg,
 • Konstruktionskontroll
 • Produktkontroll
 • Utfärdande av EG-kontrollförklaring (Certifikat)
För moduler med krav på certifiering av kvalitetsstyrningssystem tillkommer ytterligare ett steg
 • Godkännande och övervakning av kvalitetsstyrningssystem.
Läs hela beskrivningen