Svenska English

vedertagen praxis: en skriftlig uppsättning (befintliga) regler.