Svenska English

Oberoende

Finansiering:
Vår verksamhet är helt finansierad genom de avgifter/ ersättning vi tar ut för våra tjänster.
Avgiften/ ersättningen bestäms beroende på omfattningen av våra tjänster i respektive uppdrag.
Vi tar eller ger inte kickbacks, sponsring eller bidrag från någon.
 
Vanaheim ställer följande krav på oberoende och opartiskhet för sina medarbetare:
  • Vanaheim får inte vid utförande av kontrollarbete, varken direkt eller som ombud, utföra någon aktivitet som kan stå i konflikt med kraven på oberoende vid bedömning och kraven på integritet i avseende på kontrollverksamhet.
 
  • Den som skall utföra kontrollarbetet, får varken direkt eller som ombud, medverka i utformning, tillverkning, konstruktion, marknadsföring eller underhåll av driftskompatibilitetskomponenterna eller delsystemen och inte heller i driften.
 
  • Personal som ansvarar för inspektionen skall utföra sitt kontrollarbete med största möjliga yrkesintegritet och tekniska kompetens och skall stå fria från alla påtryckningar och incitament, särskilt av ekonomisk art, som skulle kunna påverka bedömningen eller inspektionsresultaten, särskilt från personer eller grupper av personer som har intresse av kontrollresultaten.