Svenska English

 

Välkommen till Vanaheim!

Vi arbetar med driftskompatibilitet på Europas järnvägar
Vanaheim AB har lång erfarenhet av kontrolluppdrag i Norden. Vår verksamhet baseras på ett unikt kunnande inom järnvägsområdet.
 
Vanaheim AB samarbetar med DEKRA Rail bv i bedömningsarbete. Godkännande av slutrevisionsrapporter och utfärdande av certifikat genomförs av DEKRA Rail bv. Vanaheims medarbetare har hög kompetens och mångårig erfarenhet av såväl svensk som utländsk järnväg.          
                                                                  
    
     

           
    
                                                                      
                  
                                                                 
     
NoBo Anläggning
 Läs mer

NoBo Fordon
Läs mer

CSM-RA
Läs mer

DeBo
Läs mer

Assessor Nationellt
 Läs mer