Svenska English

NoBo Anläggning

Anmält organ för infrastruktur, energi, trafikstyrning och signalering TSD för höghastighet och konventionell trafik.

Vi har varit aktiva i Norden i certifieringsprocessen inom området infrastruktur sedan 2007,
se våra referensprojekt.


Vi har lång erfarenhet och mycket goda kunskaper inom järnvägssystemet.
                                     
EU-kontroll enligt:     
TSD Infrastruktur
TSD Energi
TSD Trafikstyrning och signalering
TSD Säkerhet i järnvägstunnlar
TSD Tillgänglighet för funktionshindrade